Spotkanie w bibliotece z sędzią

Opublikowano 7 czerwca 2018, 02:35

30 maja 2018r. w bibliotece w Brzózie Królewskiej odbyło się kolejne spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego w Leżajsku Panią Anną Lasek. W spotkaniu wzięła udział młodzież Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum. Tematem prelekcji było zwrócenie uwagi na potrzebę edukowania młodych ludzi w zakresie odpowiedzialności prawnej. Sędzia uzmysłowiła młodym słuchaczom, że przestępstwa to nie tylko zabójstwa czy kradzieże, ale również szykany w internecie m.in. wpisy, zdjęcia na portalach społecznościowych a także wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia.
Dziękujemy Pani Annie Lasek za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenia ciekawej i interesującej lekcji.