Promocja czytelnictwa z ekonomią społeczną

Opublikowano 3 grudnia 2020, 05:13

Grupa Inicjatywna „Maskolandia” działająca przy Bibliotece Publicznej w Brzózie Królewskiej realizuje projekt pod nazwą „Promocja czytelnictwa z ekonomią społeczną”. W ramach projektu “NAWIGATOR II – PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” zdobyto środki pieniężne w kwocie 6 tyś. zł, które przeznaczono na zakup strojów postaci bajkowych przy pomocy, których będzie można propagować ideę czytelnictwa poprzez organizowanie zajęć dla najmłodszych czytelników naszej miejscowości.