Czcionka:

Kontrast:

Statut

Organ prowadzący – Gmina Leżajsk. Biblioteka działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach / Dz.U.Nr 85 poz.539 z późniejszymi zmianami
  • Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / jednolity tekst Dz.U. z 1997r. Nr 110,poz.721 z późniejszymi zmianami
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U.z 2001r.
    Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami

UCHWAŁA Nr LV/365/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 18 września 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej.


Pobierz Statut Gminnej Biblioteki Publicznej