Czcionka:

Kontrast:

Struktura i zakres działania GBP

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk to jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Instytucja kultury.

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów Bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
  2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
  3. Prowadzenie działalności informacyjnej.
  4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
  5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
  6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa.
  7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
  8. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.