“Wakacje z Biblioteką”

Opublikowano 23 sierpnia 2021, 05:35


W dniach od 03 do 12 sierpnia odbyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci. Każdy z uczestników mógł się wykazać ruchowo, plastycznie, muzycznie oraz sprawdzić swoją wiedzę o bajkach. Bardzo dziękujemy dzieciom za tak liczny udział w zajęciach.