Tydzień Bibliotek

Opublikowano 14 maja 2019, 08:24

W dniach 8-15 maja 2019 r. odbędzie się XVI edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.