Stypendia dla ambitnych i zdolnych maturzystów wręczone

Opublikowano 24 listopada 2016, 07:08

Wręczenie promes stypendialnych na rok akademicki 2016/2017 w Starym Mieście

W sobotę 19 listopada w Bibliotece Publicznej w Starym Mieście Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto wręczył promesy stypendialne studentom I roku studiów stacjonarnych na rok akademicki 2016/2017. Oprócz członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Stypendialnej we wręczaniu promes udział wzięli Wice Wójt Gminy Leżajsk – Bolesław Pawlus, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk – Kazimierz Krawiec, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leżajsk – Wojciech Loryś, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Porządku Publicznego- Zbigniew Matuszko.

W tym roku po raz kolejny Stowarzyszenie wręczyło promesy 7 stypendystom w programie Stypendia Pomostowe – każde stypendium to 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

Program Stypendiów Pomostowych poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi.

Partnerami Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Kombinat Rolny Kietrz oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych.dsc_0004 dsc_0011 dsc_0016 dsc_0019 dsc_0026 dsc_0032 dsc_0039 dsc_0060