Spotkanie w Bibliotece uczniów klasy 5a z sędzią Anną Lasek z Sądu Rejonowego w Leżajsku

Opublikowano 5 kwietnia 2023, 03:36

03 kwietnia 2023r. w Bibliotece w Brzózie Królewskiej odbyło się spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego w Leżajsku Panią Anną Lasek. W spotkaniu wzięła udział młodzież Szkoły Podstawowej. Tematem prelekcji było zwrócenie uwagi na potrzebę edukowania młodych ludzi w zakresie odpowiedzialności prawnej. Sędzia uzmysłowiła młodym słuchaczom, że przestępstwa to nie tylko zabójstwa czy kradzieże, ale również szykany w internecie m.in. wpisy, zdjęcia na portalach społecznościowych a także wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia.
Dziękujemy Pani Annie Lasek za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenia ciekawej i interesującej lekcji.