Powiatowy Dzień Bibliotekarza

Opublikowano 30 maja 2016, 02:43

Jak co roku w maju bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu leżajskiego świętowali Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek. W tym roku organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej a uroczystość miała miejsce 11maja 2016 r. w Filii Bibliotecznej w Brzózie Królewskiej. Przybyli dyrektorzy i bibliotekarze z Leżajska, Nowej Sarzyny, Kuryłówki i Grodziska Dolnego.

Uroczystego otwarcia  dokonała Dyrektor GBP Krystyna Niemczyk.  Przywitała przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kultury i oświaty. Rangę uroczystości podnieśli i zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko,  Skarbnik Gminy Leżajsk – Lucyna Bednarz, Radni Gminy Leżajsk: Zofia Woś oraz  Czesław Szczęch, Dyrektor Zespołu Szkół  w Brzózie Królewskiej –  Marian Grabarz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Marek Krauz.

Podziękowania za pracę, piękne kwiaty oraz serdeczne życzenia bibliotekarzom złożył w imieniu władz samorządowych Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko. Ciepłe słowa dla bibliotekarzy skierował również Dyrektor GOK Marek Krauz dziękując za owocną współpracę przy organizacji różnych imprez. Życzenia okolicznościowe dla bibliotekarzy powiatu leżajskiego, w imieniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Rzeszów,  złożyła Przewodnicząca Leżajskiego Koła SBP Halina Leja.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Zaprzyjaźnieni z biblioteką młodzi czytelnicy wzięli udział w inscenizacji wiersza Juliana Tuwima „Kaczka Dziwaczka”. Wszystkich zebranych w dobry humor wprowadziły scenki kabaretowe wykonane przez Mirosława Kozyrę i Pawła Zygmunta. Ogromne zaskoczenie wywołały wesołe układy taneczne wykonane przez same bibliotekarki. W części artystycznej organizatorzy udowodnili, jak wielki dystans dzieli dzisiejszych bibliotekarzy i współczesne biblioteki od stereotypowego, utrwalonego przez lata wizerunku bibliotekarza. Dziś bibliotekarki i bibliotekarze to kompetentne, uśmiechnięte i energiczne osoby – wystarczyło rozejrzeć się po sali. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za zaangażowanie, pomoc, obecność i wspólne świętowanie Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.