„Kraszewski. Komputery dla bibliotek ”

Opublikowano 17 stycznia 2017, 04:05

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek ” to program dotacyjny Instytutu Książki.

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej złożyła  wniosek pn. „Doposażenie bibliotek Gminy Leżajsk w nowoczesny sprzęt komputerowy”, który został pozytywnie zaopiniowany i przyznano środki finansowe z Instytutu Książki  w kwocie 18326,00 zł na zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Projekt został zrealizowany, zakupione komputery przekazano bibliotekom w Giedlarowej, Brzózie Królewskiej, Chałupkach Dębniańskich, Dębnie i Wierzawicach.